netSOKÓŁKA
SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU
PROMOCJE  •HOME   •  OFERTA   •  CENY   •   KONTAKT
 
ADRES IP, MASKA PODSIECI, BRAMA DOMYŚLNA, PREFEROWANE SERWERY DNS, PROXY
Wszystkie ustawienia sieci są automatyczne.


Adresacja IP WINDOWS XP
START ==>> Panel sterowania ==>> Połączenia sieciowe ==>> Połączenie lokalne
właściwości ==>> Protokół internetowy TCP/IP ==>> Uzyskaj adres IP automatycznie

Adresacja IP WINDOWS VISTA
1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie klikając polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
3. Kliknij kartę Sieć. W obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki kliknij opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4),a następnie kliknij polecenie Właściwości.
4. Aby określić ustawienia adresu IP, wykonaj następujące czynności:
a) kliknij opcję Uzyskaj adres IP automatycznie
b) kliknij opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
następnie kliknij przycisk OK.

PROXY WINDOWS XP
Przeglądarka Internet Explorer
Narzędzia ==>> Opcje Internetowe ==>> Połączenia ==>> Ustawienia sieci lan
Przeglądarka Mozilla Firefox
Narzędzia ==>> Opcje ==>> Zaawansowane ==>> Sieć ==>> Ustawienia

USTAWIENIA SIECI LOKALNEJ
Grupa robocza: NETSOKOLKA
USTAWIENIA POCZTY
Wysyłka poczty
smtp.netsokolka.pl

Odbiór poczty
pop.netsokolka.pl
PROBLEMY Z GRAMI ONLINE

a1. gra laguje
a2. nie można się połączyć z serwerami gry
a3. można się połączyć tylko z lobby (poczekalnią)

w każdym z tych przypadków można wysłać raport bezpośrednio do administratora
proszę wejść na stronę oraz zgłosić błąd połączenia

 
WIKI.NET

Każdy z użytkowników sieci NETSOKÓŁKA może zaczerpnąć wiedzy internetowej na stronie www.wiki.net

COPYRIGHT © Timur.Chromy. ALL RIGHTS RESERVED.
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione.