NET SOKÓŁKA

Cała nasza sieć używa ustawień automatycznych. Jedynie co każdy użytkownik powinien włączyć to uzyskanie adresu IP automatycznie jak na instrukcji obok.

Ustawienia krok po kroku

1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Połączenia sieciowe.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

PS

3. Na karcie Ogólne w obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki kliknij opcję Protokół internetowy (TCP/IP),a następnie kliknij polecenie Właściwości.

PS

4. Aby określić ustawienia adresu IP, wykonaj następujące czynności:
a) kliknij opcję Uzyskaj adres IP automatycznie
b) kliknij opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
a następnie kliknij przycisk OK.

TCP/IP